TDK műhely
2013. évi TDK BME GTK Alkalmazott Pedagógia szekció Print E-mail
Monday, 18 November 2013 10:39

A 2013/2014. tanévi Tudományos Diákköri Konferencia

Helyezést értek el:

I. díj Szonda Judit és Fidesz Ivett. Pályamunkájuk címe: Bevezetés a számvitelbe - tananyagegység fejlesztése gondolattérképek útján (OTDK),

II. díj Nyirő Péter. Pályamunkája címe: A gyakorlati programozás és játékfejlesztés tanításának alternatív módszerei grafikai felületek támogatásával (OTDK),

III. díj Fenyeres Tamás Zsoltné. Pályamunkája címe: Oktatási segédanyag fejlesztése MsPowerPoint alkalmazással a trigonometria alapjainak magyarázatához 17-18 éves Asperger-szindrómás gyerekeknek,

 

Dicséretben részesült:

Krépné Kádár Szilvia Katalin, Pinczési Ferenc és Tóth László. Pályamunkájuk címe: Új generációs tanulási módszerek és tanulási környezetek szerepe a szakképzésben,

Szonda Judit és Répás Sándor. Pályamunkájuk címe: Pillanatkép a moodle rendszer alkalmazásáról a középiskolákban,

Belső Tibor László és Tukacs Attila. Pályamunkájuk címe: Az IKT alkalmazásának napi gyakorlata egy szakközépiskolában - lehetőségek és dilemmák,

Varga-Sudár Zoltán. Pályamunkája címe: Oktatás számítógépes játékon keresztül,

Tanszéki különdíj:

Tisóczki József pályamunkája címe: Pedagógusok kiégése és a 2011. évi CXC. köznevelési törvény módosításainak összehasonlító elemzése empírikus vizsgálat segítségével.

***

 

 
TDK 2013 szeptember Print E-mail
Friday, 13 September 2013 09:54

TDK 2013

Tisztelt Hallgatók!

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a Tudományos DiákKör (TDK) versenyre 2013. szeptember 30-ig lehet jelentkezni.

Az elkészült dolgozatok beadásának határideje 2013. október 28.

A téma előadásának időpontja a kari TDK konferencián 2013. november 12.

Arra biztatjuk önöket, hogy az oktatóknál jelezzék érdeklődésüket, kérjék segítségüket, és vegyenek részt a versenyen!
Részletes információk: az egyetemi TDK oldalon, a kari TDK oldalon, a letölthető formai követelményekben és az interneten olvashatók.”


A Műszaki Pedagógia Tanszék oktatói által meghirdetett témák:

 

 • A 3D-s megjelenésű alkalmazások beépíthetősége a tantárgyi programokba (Molnár György)
 • Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet és a tanulói szerepek átalakulására (Molnár György)
 • BME-n üzemeltetett Moodle rendszerek tananyagainak didaktikai felmérése (Benedek András, Horváth Cz. János)
 • Elektronikus olvasó eszközök használhatósági vizsgálata (Molnár György)
 • Elektronikus tanulási környezetek használhatósági vizsgálata (Molnár György)
 • Információ képi megjelenítésének modern irányzatai (infographics) (Horváth Cz. János)
 • Kollektív tudástár építés (ENC, Wappi) (Nyíri Kristóf, Horváth Cz. János)
 • Közgazdasági / szakmai tantárgyhoz elektronikus (e-learning) tananyag készítése (SCORM és médiaszerkesztés) (Horváth Cz. János)
 • Macintosh alapú IKT eszközök alkalmazása a tanulási folyamatban (Molnár György)
 • Okostelefonok szerepe az informális tanulás folyamatában (Molnár György)
 • Személyes tudásvagyon kezelésére alkalmas környezet tervezése (ismerettérképek) (Horváth Cz. János)
 • Szemléltető módszerek a robottechnika tanulása során (Molnár György)
 • Tanulási adottságok felmérése és statisztikai elemzése (Kata János)
 • Tanulási szokások felmérése és statisztikai elemzése (Kata János)
 • Tanulói elégedettség feltárása és statisztikai elemzése(Kata János)
 • TTP Moodle elektronikus tananyagainak értékelése (Horváth Cz. János)
 • Új generációs tanulási módszerek és tanulási környezetek szerepe az oktatásban (Molnár György)
 • ...

Ha felkeltettük az érdeklődésüket, jelentkezzenek a témavezetőknél!

***

 
TDK 2013 ősz Print E-mail
Tuesday, 10 September 2013 10:48

TDK jelentkezés 2013 ősz

Tisztelt Hallgatók!

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a Tudományos DiákKör (TDK) versenyre 2013. szeptember 30-ig lehet jelentkezni.

Az elkészült dolgozatok beadásának határideje 2013. október 28.

A téma előadásának időpontja  a kari TDK konferencián 2013. november 12.

Arra biztatjuk önöket, hogy az oktatóknál jelezzék érdeklődésüket, kérjék segítségüket, és vegyenek részt a versenyen!

Részletes információk: az egyetemi TDK oldalon, a kari TDK oldalon, a letölthető formai követelményekben és az interneten olvashatók.

 

***

 
OTDK helyezések 2013 Print E-mail
Monday, 08 April 2013 09:58

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést szerzett hallgatóink

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán április 4-6 között megtartott Tanulás- és Tanítás-módszertani – Tudástechnológiai Szekcióban
sikeresen szerepeltek hallgatóink.

A képen balról jobbra: Szabó Vincze, Lőrincz Éva Anna, Sík Dávid, Dr. Molnár György PhD és Sátori László látható.

 

Sátori László 2. helyezést és oklevelet kapott a 3D-s virtuális tanulási környezet fejlesztése középiskolai mérési gyakorlatok
támogatására
című munkájáért.

 

Szabó Vince különdíjat és oklevelet kapott a Távolmaradó diákok felzárkóztatása IKT-eszközökkel című munkájára.

A díjazott hallgatók mellett kollégáink Lőrincz Éva Anna és Dr. Molnár György tanszékvezető-helyettes is elismerésben részesült.

 

 ***


 
2012. év TDK helyezések Print E-mail
Saturday, 17 November 2012 20:12

2012. év TDK helyezések az Alkalmazott pedagógia szekcióban

Örömmel tesszük közzé az 2012. évi TDK konferencia Alkalmazott pedagógia szekcióban indult hallgatók helyezési rangsorát. Mind a hallgatóknak, mind a konzulenseknek egyaránt gratulálunk!

 

I. helyezett Pro Progressio alapítvány különdíja

Távolmaradó diákok felzárkóztatása IKT eszközökkel
Szerző: Szabó Vince
Konzulens: Lőrincz Éva Anna, egyetemi tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

II. helyezett Heller Farkas Különdíj - társadalomtudományi és Gábor Dénes különdíj

A BME Alfa elektronikus tanulási környezetben rejlő tanítási-tanulási potenciál vizsgálata
Szerző: Sik Dávid
Konzulensek: Dr. Molnár György, egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék,
Dr. Benedek András, tanszékvezető, egyetemi tanár, Műszaki Pedagógia Tanszék

III. helyezett

Számviteli alapismeretek oktatásához digitális tananyag fejlesztése PREZI.COM-mal, 12-14 éves korosztály számára
Szerző: Nagy Katalin
Konzulensek: Lőrincz Éva Anna, egyetemi tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék,
Dr. Benedek András, tanszékvezető, egyetemi tanár, Műszaki Pedagógia Tanszék

Jutalom TÁMOP Különdíj

Közösségi tudástár építése Wikipédiai alapokon, avagy mi köze a matematikának a pedagógiához
Szerző: Homonnai Péter
Konzulens: Horváth Cz. János, egyetemi tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

Jutalom Dicséret

Távoktatás és e-learning alapú rendszerek alkalmazhatósága a szakképzésben
Szerző: Budai Boglárka Heléna
Konzulens: Dr. Molnár György, egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

Jutalom Dicséret

A távoktatás helyzete külföldön, és hazánkban.
Szerző: Németh Zsolt
Konzulens: Dr. Molnár György, egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

Jutalom Műszaki Pedagógia Tanszék Különdíj

Comenius napjainkban is érvényes pedagógiai elvei a szakoktatásban
Szerző: Csákné Markó Katalin
Konzulens: Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona, egyetemi docens, Magasépítési Tanszék

Jutalom Dicséret

A Facebook szerepe az informális tanulás támogatásában
Szerző: Fódi Tamás
Konzulens: Dr. Molnár György, egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

TAMOP oktatói különdíj

Tamop Oktatói különdíjban részesült Dr. Molnár György kollégánk.

 

 

 
TDK 2011, eredmények Print E-mail
Monday, 21 November 2011 11:09

BME GTK TDK 2011, Alkalmazott Pedagógia szekció

Ismét megrendeztük a BME GTK Tudományos Diákköri versenyét, ahol önálló szekcióban (Alkalmazott Pedagógia) 7 hallgatónk indult, 2011. november 16-án. Az értékes előadások között végül az alábbi sorrendet alakított ki az értékelő bizottság:

 

Alternatív pedagógiai módszer alkalmazása a fizikatanulás motiválására (I. díj)

Készítette: Horváth Balázs - TTK fizika alapszak
Konzulens: Lőrincz Éva Anna egyetemi tanársegéd - Műszaki Pedagógia Tanszék, Dr. Benedek András egyetemi tanár - Műszaki Pedagógi Tanszék

3D-s virtuális tanulási környezet fejlesztése középiskolai mérési gyakorlatok támogatására (II. díj)

Készítette: Sátori László - GTK mérnöktanár mesterszak
Konzulens: Dr. Molnár György egyetemi adjunktus - Műszaki Pedagógia Tanszék

Energiatudatos szemlélet kialakításának lehetőségei az építőipari szakképző iskolákban (II. díj)

Készítette: Varga Eszter - GTK mérnöktanár szak
Felkészítő konzulens: Horváth Cz. János egyetemi tanársegéd - Műszaki Pedagógia Tanszék

Oktatási módszerek fejlesztési lehetőségei Lego Mindstrom rendszer támogatásával (III. díj)

Készítette: Tóthné Hajdu Gabriella - GTK mérnöktanár mesterszak
Konzulens: Dr. Molnár György egyetemi adjunktus - Műszaki Pedagógia Tanszék

A sport élettani hatása – tudatos tánctanítás a hatékony fejlődésért (Dicséret)

Készítette: Vörös Virág - GTK műszaki menedzser mesterszak
Konzulens: Horváth Cz. János egyetemi tanársegéd - Műszaki Pedagógia Tanszék

Integrált oktatás a Moodle-lel

Készítette: Velinszky László - VIK műszaki informatikus alapszak
Konzulens: Vidékiné Dr. Reményi Judit egyetemi docens - Műszaki Pedagógia Tanszék

iPad-ek alkalmazása az oktatásban

Készítette: Landesz Csaba - GPK gépészeti modellezés mesterszak
Konzulens: Dr. Molnár György egyetemi adjunktus - Műszaki Pedagógia Tanszék

 

A hallgatók és az őket felkészítő konzulens tanárok munkáját nagyon köszönjük!

 

 

 
TDK témák 2011/12-re Print E-mail
Monday, 12 September 2011 21:33

TDK témaválasztás 2011 őszén

 

Kedves Hallgatóink! Tanszéki oktatóink az alábbi témakiírásokat ajánlják:

 

 • BME-n üzemeltetett Moodle rendszerek tananyagainak didaktikai felmérése (Benedek András, Horváth Cz. János)

 • TTP Moodle elektronikus tananyagainak értékelése (Horváth Cz. János)

 • Közgazdasági / szakmai tantárgyhoz elektronikus (e-learning) tananyag készítése (SCORM és médiaszerkesztés) (Horváth Cz. János)

 • Kollektív tudástár építés (ENC, Wappi) (Nyíri Kristóf, Horváth Cz. János)

 • Személyes tudásvagyon kezelésére alkalmas környezet tervezése (ismerettérképek) (Horváth Cz. János)

 • Információ képi megjelenítésének modern irányzatai (infographics) (Horváth Cz. János)

 • Okostelefonok szerepe az informális tanulás folyamatában (Molnár György)
 • Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet és a tanulói szerepek átalakulására (Molnár György)
 • Új generációs tanulási módszerek és tanulási környezetek szerepe az oktatásban (Molnár György)
 • Elektronikus olvasó eszközök használhatósági vizsgálata (Molnár György)
 • Macintosh alapú IKT eszközök alkalmazása a tanulási folyamatban (Molnár György)
 • Elektronikus tanulási környezetek használhatósági vizsgálata (Molnár György)
 • Szemléltető módszerek a robottechnika tanulása során (Molnár György)
 • A 3D-s megjelenésű alkalmazások beépíthetősége a tantárgyi programokba (Molnár György)
 • ...

Ha felkeltettük az érdeklődésüket, jelentkezzenek a megadott témavezetőknél!

 

 • Horváth Cz. János { This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it }
 • Molnár György { This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it }
 • Kata János { This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it }

Jó munkát kívánunk!

 
BME GTK Tehetségnap, 2011 Print E-mail
Tuesday, 07 June 2011 15:57

BME GTK kari Tehetségnap, MPT műhely

 

A BME GTK-n megalakult tehetséggondozó kutatóműhelyek mutatkoztak be 2011. június 7-én, köztük az MPT TDK műhelye is. A rendezvény egyben az őszi kari TDK Konferenciára való felkészülést is segíti.

 

 
OTDK beszámolók, 2011 Print E-mail
Wednesday, 18 May 2011 15:35

Hallgatói beszámolók az OTDK szereplésről

 

Nagy Gábor Zsolt, illetve Csúsz István és Mester Tamás részt vett a 2011-es OTDK versenyen. Az ott szerzett tapasztalatokról számoltak be a 2011. május 18-án szervezett rendezvényünkön.

 

 

 

 
Alapítás Print E-mail
Tuesday, 10 May 2011 18:37

Megalakítottuk tehetséggondozó kutató műhelyünket

 

Kutatóműhelyünk feladata

Innovatív lehetőségek és alkalmazások a pedagógiában, különös tekintettel a tananyagfejlesztésre és a módszertani kultúra megújítására a műszaki és társadalomtudományi tématerületen.

 

Kutatóműhely vezetője és témavezetői

 • Dr. Benedek András, egyetemi tanár, tanszékvezető
 • Dr. Kálmán Anikó
 • Vidékiné Dr. Reményi Judit
 • Lőrincz Éva Anna
 • Dr. Kata János
 • Dr. Molnár György
 • Horváth Czinger János

Kutatási területek

 • Verseny az oktatásban
 • Az interaktív oktatás előnyei és innovációs lehetőségei
 • Ismerettérképek alkalmazása a személyes tudásvagyon felhalmozásához
 • A projektszemléletű (felső) oktatás fejlesztési lehetőségei

Elérhetőségek, kapcsolattartás

 • Dr. Molnár György { This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it }
 • Horváth Cz. János { This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it }

 

 

 
TDK eredmények, 2009 Print E-mail
Sunday, 06 December 2009 21:15

Tanszékünk hallgatói TDK helyezéseket szereztek

 

A 2009. november 18-án megrendezett GTK-TDK versenyen a "Nevelés- és sporttudományi szekció" keretében hallgatóink az alábbi helyezéseket szerezték:

 

I. díj

Elektronikus tanulási környezet vizsgálata adatbányászati módszerekkel

Készítette: Nagy Gábor Zsolt - Gazdaság- és Társadalomtudományi kar műszaki szakoktató szak
Konzulens: Horváth Cz. János egyetemi tanársegéd - BME Műszaki Pedagógia Tanszék


II. díj

Mikrotartalom és fénykép alkalmazása az oktatásban

Készítette: Béresné Sztahura Ildikó - Gazdaság- és Társadalomtudományi kar okleveles mérnöktanári szak
Konzulens: Horváth Cz. János egyetemi tanársegéd - BME Műszaki Pedagógia Tanszék


MPT különdíj

A 3D internet alkalmazási lehetőségei az oktatásban

Készítette: Kátai Imre József - Villamosmérnöki és Informatikai kar mérnök informatikus alapszak
Konzulens: Dr. Molnár György egyetemi adjunktus - BME Műszaki Pedagógia Tanszék

 

A hallgatók helyezéseihez elismerésünket fejezzük ki, a konzulensek munkáját köszönjük!