Közoktatási vezető képzés és pedagógus szakvizsga Nyomtatás E-mail
2013. május 30. csütörtök, 05:00

TÁJÉKOZTATÓ A „KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK”-RÓL


2013/2014. tanév 1. félév

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q-I. ép. A. szárny I. emelet) a „KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBB-KÉPZÉSI SZAK” szakirányú továbbképzést indít.


I. A képzés célja
A képzés célja felkészítést nyújtani:
- a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához, (ilyenek: a köznevelési intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, szakmai mun-kaközösség-vezetői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés, tovább- és átképzési intézmények vezető munkatársai,)
- valamint a pedagógus szakvizsga letételéhez.
A képzés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendeletben foglalt követelmények a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa X/19/2006-2007. sz. határozata (2007. június 25.), valamint az Oktatási Hivatal OH-FHF/1797-4/2009. számú határozattal módosított OH-FRKP/18030/2007. sz. határozata szerint folyik. A képzés négy féléves.

II. Az eredményes záróvizsgát tett hallgatók szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképesítésekről kapnak oklevelet.
A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (egyetemi vagy főiskolai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget tanúsít.

III. A képzés szervezési formája
A képzés szervezési formája t á v o k t a t á s, a hallgatók egyéni tanulására épül. A hallgatók egyéni tanulásra alkalmas feladatokat is tartalmazó elektronikus tananyagcsomagot kapnak.
A képzést MOODLE rendszeren informatikai háttértámogatás segíti.

IV. A képzés költségei (önköltsége):
Egy hallgató képzési költsége egy szemeszterre (egy félév) 135.000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.) A beiratkozással egyidejűleg, de legkésőbb a tanulmányok meg-kezdéséig a költségtérítést be kell fizetni!
A költségtérítés fedezi: az oktatás, a vizsgák, a záróvizsgák, az adminisztrációs (index, oklevél, posta-, stb.), a tananyagcsomag és a bentlakásos tréning költségeit.

V. Jelentkezési tudnivalók

AZ INFORMÁCIÓK LETÖLTHETŐK: http://kozoktvez.mpt.bme.hu honlapról