Tanulástörténet és kommunikációtechnika (BMEGT51A017) Nyomtatás E-mail
2009. november 14. szombat, 11:00

Tanulástörténet és kommunikációtechnika (BMEGT51A017)

 

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

 

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

 

A tantárgy előadója

Dr. Nyíri Kristóf,  egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

 

A tantárgy célja

A hallgatók kommunikációtechnológiai tudatosságának formálása. Annak bemutatása, hogy a művelődés és tanulás intézményeit minden időben erőteljesen formálták az adott történelmi kor információs és kommunikációs technológiái, s hogy ezek, egymásra épülve és egymással ötvöződve, ma együttesen vannak jelen 21. század világában.

 

A tantárgy részletes tematikája

 • Történelem előtti történelem: taglejtésnyelv, barlangrajzok, az elsődleges szóbeliség kultúrája
 • Az európai művelődés görög bölcsője: alfabetikus írásbeliség és Platón filozófiája
 • Középkori kultúra: írásfelejtés, új írásbeliség, szerzetesrendek, a középkori egyetem
 • Az időmérés társadalomtörténete: a természeti időtől a mechanikus óráig
 • Kép és szó: fametszetek, rézkarcok, fotográfia. Képjelentés és szójelentés
 • Könyvnyomtatás, újkori iskolarendszerek; a gyermekkor új fogalma; újkori tudomány és újkori könyvtárak
 • Távíró, telefon, rádió: a másodlagos szóbeliség kezdetei. Kép és szó új integrációja: a képregény. John Dewey filozófiája tanulásról és kommunikációról
 • A mozi ismeretfilozófiája és pedagógiája; új ikonikus kultúra
 • A Gutenberg-galaxis vége: Hajnaltól McLuhanig
 • Az internet. E-mail és webes kommunikáció: másodlagos írásbeliség
 • Művelődés és tanulás az információs társadalomban: hálózott tudás, e-learning
 • Mobil információs társadalom. M-learning. Tér és idő új jelentései