Szakmai nyelvművelés (BMEGT51A003) Nyomtatás E-mail
2009. november 14. szombat, 10:49

Szakmai nyelvművelés (BMEGT51A003)

 

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

 

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

 

A tantárgy előadója

Dr. Sturcz Zoltán, egyetemi docens

A tantárgy célja

Az anyanyelvi, szaknyelvi, a szakmai kommunikációs és a nyelvművelői ismeretek, készségek, képességek kialakítása, továbbá a nyelvi-anyanyelvi tudatosság formálása.

A tantárgy részletes tematikája

 • A nyelv és az anyanyelv fogalma; nyelvpolitika, globalizáció, regionális hatások
 • A magyar nyelv jellege, tipológiája, státusza a világ nyelvei között
 • A nyelvtudomány és a nyelvművelés viszonya; nyelvészeti, nyelvművelési alapfogalmak
 • Az általános nyelvművelés és a szakmai nyelvművelés kapcsolata; a szakmai kommunikáció fogalma
 • A szaknyelv fogalma, fajtái; elméletek, modellek, gyakorlat
 • A szakmai nyelvművelés története I.
 • A szakmai nyelvművelés története II.
 • A szakmai kommunikáció írásbeli és szóbeli fajtái; beszédmű és írásmű
 • Szaknyelvi műfajok, stílusok és regiszterek
 • A szakmai nyelvművelés forrásai, eszközei, intézményei
 • Szakmai felelősség és minőségbiztosítás a szaknyelvhasználatban és a szaknyelvalkotásban
 • A szakmai nyelvművelés gyakorlati feladatai