Szakképzés és munkaerőpiac (BMEGT51A018) Nyomtatás E-mail
2009. november 14. szombat, 10:45

Szakképzés és munkaerőpiac (BMEGT51A018)

 

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat hetente

 

Megszerezhető kredit

2 kreditpont

 

A tantárgy előadója

Dr. Benedek András, egyetemi tanár, az MTA doktora

 

A tantárgy célja

A szakképzéssel, oktatással és képzéssel szembeni Közösségi elvárások, az EU oktatási, szakképzési politikájának, fejlesztési törekvéseinek és az egyes tagországok oktatási keretrendszereinek megismertetése. A szakképzés (részeként a felsőoktatás) és gazdaság kapcsolatrendszerének bemutatása, tagországi példákkal. A munkaerőpiac fogalmainak és sajátosságainak, valamint a kompetencia alapú fejlesztés, képzés iránti munkaerő-piaci igények-, a munkavégzési kompetenciák megismertetése. A pályakezdő munkavállalói készségfejlesztés- és az életpálya tervezés tudatosságának formálása.

 

A tantárgy részletes tematikája

  • A szakképzés alapfogalmai, kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben.
  • Az Európai tagországok oktatási keretrendszerei
  • A gazdaság és oktatás kapcsolatrendszerének megjelenési formái és főbb jellemzői
  • A kompetencia alapú fejlesztés, képzés iránti munkaerő-piaci igények, a munkavégzési kompetenciák
  • A munkaerő-piac fogalma, főbb jellemző, jelenségei, a szakképzés és foglalkoztatás főbb globális és területi jellemzője
  • A munkaerő-piaci kereslet és a képzési kínálat összehangolhatósága, kiemelten a szakképzésben- a hazai szakképzés fejlesztési irányai napjainkban
  • Munkaerőpiac és versenyképesség – munkapiaci trendek
  • Az oktatásból a munka világába – foglalkoztathatóság, mobilitás
  • A versenyképesség európai dimenziói - az egyén versenyképességének lehetőségei