Tanulástechnika (BMEGT51A021) Nyomtatás E-mail
2009. november 14. szombat, 10:27

Tanulástechnika (BMEGT51A021)

 

A tantárgy célja

 

Az egyetemista fő tevékenysége a tanulás. Úgy is mondhatnánk, hogy professzionális szinten tanul. De vajon igaz-e ez? Javítható-e a tanulás hatékonysága tudatos módszerekkel? Lehet-e jól szervezni a tanulást?

Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ ebben a tantárgyban, melyben keverednek az előadás, a csoportfoglalkozás, a brain-storming és a beszélgetés elemei, módszerei.

A tantárgy részletes tematikája

 

 • A felnőttkor határán. A középiskolások és a felnőttek tanulásának sajátosságai. Mennyiben gyerek és mennyiben felnőtt az egyetemista?
 • A tanulás pszichológiai alapjai. Az érzékelés, az észlelés, a figyelem, az emlékezés, a képzelet és a gondolkodás kapcsolata a tanulással. A pszichomotorikus tanulás. A szocializáció és a tanulás.
 • A tanulással kapcsolatos klasszikus kísérletek. Pavlov, Olnyanszkaja, Skinner, Kolcova, Thorndike, Ranschburg, és Zeigarnik megfigyelései.
 • Emberi és állati tanulási stratégiák. Próba-szerencse és sikerorientált tanulások. A tanulás klasszikus behaviorista megközelítése.
 • A motiváció fogalma, típusai és hatása a tanulásra.
 • A fogalmak tanulásának nyelvi sajátosságai. Pszicholingvisztika, interlingvisztika és szemiotika.
 • A transzfer jelensége. A tanítás informatikai modelljei. A visszacsatolások és a programozott tanulás.
 • A gátlás, a felejtés és a kifáradás.
 • A tanulás ergonómiai feltételeinek megteremtése.
 • A tanulás szervezése és tervezése.
 • A puskázás pedagógiai, technikai és etikai szempontjai. A puskázás és az esélyegyenlőség.
 • A vizsgára való felkészülés szabályai, technikái és módszerei.
 • A bukás átélése, feldolgozása és hatásai.
 • Gyakorlatok: intelligencia- és képességtesztek kitöltése, olvasástechnikai gyakorlatok, tanulás-szervezési tesztek végzése.