BME Műszaki Pedagógia Tanszék
Tanszéki munkatársunk konferencia részvétele, 15. Nyomtatás E-mail
2010. szeptember 01. szerda, 08:50

Pedagógiai tanulmányok korszerű technológiai környezetben

 

2010. augusztus 26-a és 30-a között Budapesten tartották az Association for Teacher Education in Europe (ATEE), azaz a tanárképzők európai szervezete 35. éves konferenciáját. AZ ATEE európai civil szervezet, amelynek célja a tanárok és a tanárképzők szakmai fejlődésének támogatása.

A konferenciára öt földrész 56 országából több mint 300 kutató és gyakorlati szakember jelentette be részvételi szándékát. A tanárképzés legkiválóbb szakértői - az Egyesült Államokból, Hollandiából, Oroszországból és Magyarországról – tartottak plenáris előadásokat.

A konferencia fő témája az élethosszig tartó szakmai fejlődés lehetőségei a tanári pályán, ezen belül a kihívások, támogatás, felelősségvállalás, azaz a résztvevők a pedagógusképzés és továbbképzés, a pedagógusok támogatásának és kiválogatásának hazánkban is akut kérdéseit vitatták meg.

A konferencián elhangzott előadások hamarosan a szervezet honlapján (http://www.atee1.org/home) elérhetők lesznek.

A konferencián a Tanszéket Benedek András tanszékvezető egyetemi tanár és Vidékiné Reményi Judit docens képviselte. Előadásukra "Pedagogy Studies in a High-Tech Environment" (Pedagógiai tanulmányok korszerű technológiai környezetben) a ’Korszerű technológia a tanárképzésben’ c. szekcióban került sor. Az előadás a tanári munka és a tanárképzés társadalmi kontextusában bekövetkezett változások hatására a Tanszék tanárképző kurzusaiban bevezetett újításokról szólt. Elsődlegesen – a szekció témájának megfelelően – a Moodle rendszer, azaz a korszerű technológia, bevezetéséről, amely elkerülhetetlen változásokat, változtatásokat jelent. A hagyományos tanulási környezet és az elektronikus tanulási környezet ötvözése a kurzusok tartalmát, a tanulási folyamat nyomon követését, a hallgatók és a tanárok közötti, illetve a hallgatók egymás közötti kommunikációját, valamint az adminisztrációt érinti. Az új tanulási környezet alkalmazása nem csak a hallgatók számára jelent kihívásokat, hanem legalább olyan mértékben a tanárokat is új feladatok és jelentős többletmunka elé állítja.

Az előadás során az előadók érintették a "Digitális pedagógia" tantárgy bevezetését, amely a pedagógusi babérokra nem vágyó informatikus hallgatókban is jelentős érdeklődésre tart számot.

A harmadik jelentős újítás, amit az előadás érintett, a pedagógiai tantárgyak angol nyelven történő oktatásának bevezetése. A pedagógiai ismeretek elsajátítása mellett, ezek igen jó lehetőséget biztosítanak az általános, illetve szakmai angol nyelvi ismeretek, készségek bővítésére, gyakorlására, és összhangban van az Unió a többnyelvűség terjesztésére (pl. a két tannyelvű középiskolák számának növelése) vonatkozó erőfeszítéseivel és intézkedéseivel.

Az előadást komoly szakmai beszélgetés követte, amely során ismét bebizonyosodott, hogy a tanárképzéssel szemben támasztott kihívások, az új megoldások és az ezekhez kapcsolódó szakmai nehézségek terén az egyes országok között nincsenek nagy különbségek.

 

 
Pótfelvételi, 2010 Nyomtatás E-mail
2010. augusztus 14. szombat, 12:35

Pótfelvétel mérnöktanár és közgazdásztanár MA szakokon

 

A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszéke mérnöktanár MA és közgazdásztanár MA mesterszakokon pótfelvételit tart, melyhez kapcsolódó szóbeli vizsga időpontja: 2010. augusztus 24., 10 óra.
Helye: BME Műszaki Pedagógia Tanszék, 1111. Budapest, Egry József u. 1. E épület XI. em. 1. terem.

További információk: (BME Műszaki Pedagógia Tanszék, 1111 Budapest, Egry József u. 1., Deák Katalin Telefon: 463-1699, E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )


Felvételi Bizottság

 
Az új tanévhez közeledve Nyomtatás E-mail
2010. augusztus 07. szombat, 22:51

Az új tanév, s az új helyünkre költözés elé


A tanévek ismétlődő sorában mindig újat jelent a hallgatókkal való találkozás. Képzési programjaink, speciális tantárgyaink iránt felkelteni és fenntartani az érdeklődést állandó kihívás. Ehhez egyfelől a tartalmi megújulás éppen az elmúlt években zajló folyamata kereste a megfelelő képzési kereteket, másfelől a szakmai innováció folyamatában a hazai és nemzetközi együttműködés ad lényeges szakmai impulzusokat.

Tanszékünk képzési portfóliójának stratégiai alapjait – a műszaki szakoktató BSc alapképzést, a teljes mérnöktanári MA spektrumot, valamint az új közgazdásztanár MA képzési programokat – az elmúlt években korszerűsítettük, s a program és intézményi akkreditáció sikeres aktusaival véglegessé váltak. A képzési keresletre, a munkaerőpiaci igényekre kíván hatékony választ adni a szakirányú továbbképzési rendszerünk, melynek már bevált és sikeres elemei – például a közoktatási vezetőképzés – mellett időről-időre újabb programokat vezetünk be (felnőttoktatási fejlesztő, felnőttképzési menedzser, iskolai mentor, távmunka szakértő). A doktori képzés lehetőségét 2009-től valóban megteremtette az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájával kialakított együttműködés, melynek keretei között a tanszék vezetőoktatói által gesztorált témákban már ez évben is voltak védések, illetve a kutatói részvétel és képzés az oktatói pályakép távlatait teremtette meg kollégáink számára. Feltételezhetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy főállású oktatóink 60%-a tudományos fokozattal rendelkezik, s jelenleg is két kollégánk folytat doktori tanulmányokat. De legalább ennyire fontos, s a jövő megalapozását szolgálja a Tudományos Diákkör keretében megindult fejlesztésorientált foglalkozások rendszere, mely a legnagyobb hallgatói érdeklődést kiváltó Digitális Pedagógia tárgyunkhoz kapcsolódik.

A szakmai innovációs háttér egyrészt a közelmúltban lezárt, s a jelenleg folyamatban lévő kutatásainkhoz kapcsolódik. Ezeknek az eredményei konkrét formában is segítik az oktató munkánkat. A nyár elején jelent meg jelentős tanszéki közreműködéssel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet kiadásában a „A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése” című jelentős kutatási összefoglaló kötet. A TÁMOP projektjeink jóvoltából az egyetemen belüli oktatói továbbképzés területén tettünk jelentős kezdeményezéseket a „Képzők képzése” program megindításával, mely az előttünk álló tanévben is további képzések számára teremt lehetőséget. A szakmai pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítására irányuló projektünkhöz kapcsolódóan ez év közepén Karunk döntése alapján a Műszaki Pedagógiai Tanszék keretei között létrejött a Szakmai Pedagógusképzési és Továbbképzési Szolgáltató Központ. Az örvendetesen bővülő és a progresszív hálózati fejlődés sajátosságait kifejező tanszéki kapcsolatrendszer hatékonyabbá tétele érdekében a tanszéki szellemi és infrastrukturális erőforrások koncentrációjával előkészítettük, s az őszi időszakban megkezdjük a publikus működtetését a PedTanTár szakmai portálrendszernek, mellyel az oktatási-fejlesztési-szolgáltató tevékenységünket a legszélesebb szakmai nyilvánosság számára kívánjuk elérhetővé és hasznosíthatóvá tenni.

A nemzetközi és hazai innovációs folyamatokhoz való szoros kapcsolódásunkat szemlélteti az a konferencia aktivitás, mely az első félévben az UNESCO Institute for Lifelong Learning tanácsadó testületének munkájához (Benedek András), az EDEN 2010 Annual Conference: Media Inspirations for Learning (Benedek András, Vidékiné Reményi Judit), a Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia (Berki Éva, Kálmán Anikó, Molnár György), a szegedi VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (Molnár György), az EUA (European University Association) által koordinált SIRIUS projekt (Kálmán Anikó), IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE E-LEARNING 2010 (Benedek András, Horváth Cz. János, Molnár György) szakmai eseményeihez – aktív részvétellel, konkrét előadásokkal, projektmunkálatokkal - kapcsolódott.

A fenti példák azt is szemléltetik, hogy igyekszünk naprakésznek lenni, s tudásunkat a lehető legszélesebb körben szakmai partnereinkkel megosztani. Az új lehetőségek körében feltétlenül szólni kell a nyári költözködésről, melynek eredményeként új, XXI. századi körülmények közé kerül a tanszék a BME új Q épületében.

 

 

 

Bízunk abban, hogy az infrastrukturális változás egyaránt javítja hallgatóink és oktatóink elhelyezését, az egyetem által nyújtott szolgáltatások színvonalának további javítását. Ezért is időzítettük úgy az informatikai szolgáltatásaink megújítását, valamint a következő félév szakmai rendezvénysorozatát, hogy szakmai partnereink minél teljesebb köre közvetlenül is megismerje új környezetünket és szakmai kezdeményezéseinket. Ezek sorából szeretném már most is felhívni a figyelmet a 2010. október 28-ra tervezett Imre Sándor Emlékkonferenciára, majd a 2010. november 19-én sorra kerülő Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 2010. évi, immár V. konferenciájára, mely a rehabilitáció kérdéskörével foglalkozik, továbbá a múlt évben indult szakmai kezdeményezésünk, a Képi Tanulási Műhely keretében 2010. december 5-én tartandó nemzetközi konferenciára, melynek felhívása már megjelent.

Új helyünkön, a megújult szolgáltatásokkal támogatott képzési programjainkra szeretettel várjuk hallgatóinkat, szakmai partnereinket. Aktuális híreinket, részletesebb szakmai információkat folyamatosan megismerhetik a tanszéki honlapunkon!


Budapest, 2010. augusztus


Benedek András
tanszékvezető egyetemi tanár

 
Ügyeleti telefonszám Nyomtatás E-mail
2010. július 16. péntek, 14:35

+3630/201-2926

 

A hallgatói iroda ügyeleti telefonszáma: +3630/201-2926

Ezen a számon az alábbi kolleganők érhetők el tanulmányi ügyekben, a keddi ügyeleti napokon, valamint a Közoktatási képzés szeptembertől élő szombati ügyeleti napjain:

  • Deák Katalin
  • Füstös Ferencné
  • Füstös Anita
  • Markóné Görhely Krisztina

 

 
Tanszéki félévzárás, 20100708 Nyomtatás E-mail
2010. július 08. csütörtök, 20:05

Tanszéki félévzárás és búcsú az E épülettől

 

Tanszékünk 2010. július 8-án zárta a 2009/10 tavaszi félévet, amely egyben az utolsó azok közül, amelyeket az E épületben tarthattunk. Az egyetemi szintű terveknek megfelelően a Műszaki Pedagógia Tanszék a 2010/11 őszi félévet már a Q épületben kezdi meg.

 

A szeptemberi viszont látás reményében köszönünk el kedves hallgatóinktól,

a Műszaki Pedagógia Tanszék

 

 

 

 
Tanszéki kirándulás, 20100530-31 Nyomtatás E-mail
2010. június 10. csütörtök, 12:48

Tanszéki kirándulás Pécsett

 

Tanszékünk Pécsre kirándult 2010. május 30. és 31. között, ahol tartalmas szakmai program keretében betekintést nyertünk a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar programjába, illetve számos kulturális rendezvényt is meglátogattunk Európa Kulturális Fővárosa szervezés keretében.

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL